dimecres, 16 de juny de 2010

Exposició de Goigs Marians

El grup "Ansa per ansa" va organitzar a Santa Margalida una exposició de Goigs Marians de les Illes Balears.
S'exposaren 32 goig, explicats en l'edició d'uncatàleg i Rafel Bordoy féu una xerrada sota el tema "Què és això de goigs?"
Els membres del grup llegiren diversos goigs a distintes advocacions.
Hi assitiren a la inauguració una trentena de persones.
Es pogué fer l'exposició gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Margalida i la Caixa de Balears "Sa Nostra"