dimecres, 18 de juliol de 2012

El monument a la Beata

Després de sentir els comentaris d'algunes persones, sobre la reforma del monument a la Beata, a Santa Margalida, em decidesc a dir-hi la meva, perquè les coses clares i l'expressió d'opinions contraries no hauria de fer mal ningú, sobretot en un país que, potser massa sovint, presumeix de democràtic.
Potser podem qüestionar, no en mancaria d'altra, la reforma de la Plaça de la Vila duita a terme per l'anterior ajuntament, a compte del Plan E, potser podem estar d'acord, o en desacord, amb la seva oportunitat, potser l'estètica del conjunt, monument de la Beata inclòs, pot agradar més o pot agradar manco, però, si una cosa tenia de positiu aquella reforma, al meu parer i al de molta més gent, és la peatonització completa de la plaça, i aquesta peatonització ja es va desfer amb una sèrie d'arguments, que a mi em semblen de poc pes i que, únicament, han servit per donar preeminència als cotxes per damunt dels peatons. Si aquella mesura es va prendre per contentar alguns descontents del carrer Major, crec que no s'ha aconseguit del tot, ja que si descomptam dimarts, disabtes, diumenges, festes i altres esdeveniments i que molta gent continua circulant per l'esmentat carrer, no podem dir precisament que ja tenguem, amb la reforma circulatòria, La Seu plena d'ous. A més, ara alguns veïns dels carrer Major estan fallons de l'ajuntament perquè diuen que han de llevar la grua de la costa de Son Mas i de la del seu carrer, que segons diuen, entranya més perill, ni tan sols en parlen. Que vull dir amb tot això? Idò que, dins un poble, és gairebé impossible contentar tothom.
El mateix argument podem fer servir a l'hora de parlar de la proposada, per part de l'equip de govern de l'ajuntament de la Vila, reforma del monument a la Beata.Tammateix tampoc no deixarà content a tothom, a no ser que hi hagi qui es contenti amb una suposada revenja, pel fet de desfer quelcom duit a terme per l'adversari polític, argument certament molt pobre. Si tanmateix tothom no ha de quedar content, perquè s'han de gastar un doblers que, segons ens diuen, fan falta per moltes coses. Qualcú ha volgut vestir la moneia amb això de què sols costarà 18.000 € perquè la feina la faran els empleats de la brigada d'obres; idò bé, devuit mil euros és una quantitat que pot ser important en temps de crisi, segon, quan es fa una obra sempre s'ha d'afegir, i això ho saben bé els polítics, posem un 25% pels imprevists, i tercer, que faci la feina la brigada d'obres tampoc estalvia cap dobler ja que, si no vaig errat, la brigada d'obres també la paga l'ajuntament i, en conseqüencia, també la paga el poble. Així que, si anau sumant, veureu que ja no sortirà tan barata.
Un argument important per justificar el canvi podria ser el que hi ha gent que no li agrada. Si hem d'arreglar les coses que no agraden a molta gent, podríem fer una llista, amb el risc de quedar-nos curts: l'esllavissament del pati de l'institut, la piscina municipal, el caos de cotxes aparcats a la plaça, la velocitat en què circulen alguns cotxes i motos pel carrer Miquel Ordinas, i per altres llocs de la Vila, les molèsties d'alguns joves durant qualsevol casta de festes, la privatització de les festes del poble, el centre sanitari, la manca d'un espai per a joves, la manca d'un local per a activitats de les associacions, les necessàries retallades, la pujada d'imposts... Qualcú pensa que canviar el monument a la Beata és el més important, o el més necessari?