dijous, 25 de juny de 2015

La festa de La Beata
Sempre he pensat, si estic equivocat que qualcú m'ho digui, que la vila de Santa Margalida viu la festa de la Beata sols durant uns vint o vint-i-cinc dies a l'any, durant la resta de temps, aquesta festivitat que tanta importància assoleix durant aquests escasos vint-i-cinc dies, roman com una cosa testimonial.
Una festa que, a dir de moltes persones, marca i condiciona el calendari de tot un poble, que, segons se sent comentar, anima, emociona i enorgulleix molta gent, pens que hauria de ser més present en el devenir no diré diari, però sí molt més freqüent en la vida vilera, per tal de concienciar la gent en la conservació i puresa de tan ponderada i estimada festa.
La inercia és una mala companya de viatge: es deixa passar el temps i avui perdem un costum, demà es canvia quelcom per fer-ho o més modern o més còmode, després feim concessions a la gent que no sent la festa de veres... fins arribar a un punt en què allò que feim, allò que celebram, deixa d'assemblar-se al que era abans. Així es va desvirtuant una tradició, així es perd una identitat.
La festa de La Beata, al meu parer, -torn repetir que puc estar equivocat- córre el perill de morir d'èxit: s'ha feta gran en desmesia, s'ha fet present en els mitjans, s'ha donat a conèixer per tot arreu...però pot haver perdut, engolida per la modernitat, part del seu esperit primigeni, part d'una autenticitat desitjable, d'una solemnitat necessària.
Quan parl de tot això no em referesc a l'entorn, que potser també, sinó al seu bessó, a allò que li dóna sentit, que li dóna la raó de ser: la processó i a tot el que l'enrevolta i li serveix d'acompanyament. Car hi ha una cosa primordial que s'ha anat diluint amb el temps i no hauríem de perdre de vista: és el sentit religiós de la festa, aquest és el seu origen, aquest és el seu motiu, sense aquest important component no hi hauria festa, és el l'argument principal que l'ha mantinguda viva durant més de dos-cents anys. Si deixam de banda aquest fet la podríem anomenar "Festa de setembre", "Festa de les gerres", "Festa dels pagesos i pageses"... o qualsevol altre nom que li volgueu donar, però mai no li podríem dir, amb propietat, Festa de la Beata.
Possiblement aquesta reflexió podria donar lloc a un llarg i extens debat, precisament aquesta és la pretensió: encetar un debat sobre el tema, qui tengui qualque cosa que dir que ho digui, qui tengui una idea que aportar que ho faci, qualsevol suggeriment, qualsevol idea sens dubte pot esser aprofitable. Entre les persones que hi puguin estar interessades, potser es podrien treure unes conseqüències, es podrien elaborar propostes per presentar als qui tenen el deure i l'obligació de vetlar per la puresa i l'autenticitat d'una festa que de qualque manera ens identifica com a poble.
Em va fer reflexionar sobre el tema el veure que un poble com Sóller es preocupa per preservar la tradició, la solemnitat, la puresa, de la seva festa de la Fira de Maig i el seu popular Firó. Si altres pobles ho fan també ho pot fer La Vila, el que manca potser sigui voluntat i ganes.


dijous, 5 de març de 2015


Si en els dies que corren, podem embadalir-nos davant una posta de sol, gaudir de la rialla d'un infant, d'uns instants de conversa amb un amic, de llegir un llibre i d'estimar una persona; és que encara no està tot perdut.