dissabte, 14 de gener de 2017


Gloses no sexistes

Alguns pobles de Mallorca Han convocat concursos de gloses no sexistes, m'agradaria saber quin tipus de gloses són aquestes. Des del més profund respecte a qualsevol casta de sexe, aquí deix la meva opinió en forma de glosa.

Per a gloses no sexistes

Ses gloses, tan femenines,
ara volen canviar,
i s’hauran d’anomenar
“glosos” per ser masculines.

Es glosats, i ses glosades,
no són per homos ni dones,
per tal de què nsiguin bones
lo demés són pardalades.

Una glosa que bé sona
i no presenta defecte
i si está feta amb respecte,
tant és per homo com dona.

No sé si qualcú n’ha vistes,
potser me direu que sí,
si és així, me voleun dir
qué són ses gloses sexistes?

Són ses gloses macculines?
Qui es misteri aclarirà?
Es poden anomenar
“glosos” i ser femenines.

És que avui en dia s’usa
no fer-ne distincions
entre faldes i calçons
i el que s’usa no té excusa.

I si neutres s’han de fer
i no han de ser raïm ni figa,
qué voleu que jo vos diga:
que fer-les així no en sé.