dimecres, 11 d’agost de 2010

Presentació del Llibre “Per les venes d'un poble” (Història de la Processó de la Beata a la vila de Santa Margalida)

El divendres dia 3 de setembre de 2010 tendrà lloc a l'Auditori Municipal de Santa Margalida la presentació del llibre: “Per les venes d'un poble” (Història de la processó de la Beata a la vila de Santa Margalida), de la qual són autors Antoni Mas i Rafel Bordoy. A l'acte de presentació intervendran el professor de la UIB, Felip Munar, el periodista Mateu Cladera, els autors del llibre i el batle de Santa Margalida.
El llibre mostra un completíssim repàs del que fou i del que és actualment la popular processó de la Beata a la nostra Vila, acompanyat d'una nombrosa quantitat de belles fotografies, antigues i actuals, algunes, les antigues, cedides per famílies margalidanes. Tot aquest conjunt està integrat en un volum magnífic de presentació, enquadernació i disseny.
Aquest treball serà un medi del tot necessari per qui vulgui conèixer com va néixer la processó de la Beata i per quines distintes etapes d'un llarg camí de més de dos-cents anys ha arribat fins als nostres dies. A la gent que no ho hagi viscut de prop li ajudarà a comprendre el que significa aquesta festa per als margalidans i perquè la sentim tan nostra.
L'edició del llibre ha anat a càrrec de l'ajuntament i era una vella aspiració del batle, Martí Torres, que la vol oferir a tots els margalidans.