dimarts, 26 d’agost de 2014


La Beata 2014


Qualsevol margalidà major de cinquanta anys que doni una mirada al programa de les festes de la Beata 2014, no diré que se senti empegueït però al manco sí decebut. I he dit els majors de cinquanta anys, perquè els joves potser s'han anat acostumant, a poc a poc, a la magror de les nostres festes, car la cosa ja ve d'uns anys enrere i potser en tenen prou amb la seva música i al que els ofereix el Colomer.
No sé si fou primer la crisi que la ideologia o viceversa, el cas és que s'ha passat de tudar els doblers en les festes a escatimar-los, sense solució de continuitat. Darrerament es podria agafar un programa d'anys anteriors i sols canviant alguns noms serviria el mateix per a cada any. No tenc el programa davant però les novetats es poden comptar amb els dits d'una mà i encara en sobren més de la meitat. Si llevam els actes tradicionals com pot esser la processó, l'ofrena de flors, la lectura del pregó, la nit de teatre i els d'una tradició relativament novella com el gat escaldat, la festa del batre...; ens trobam amb les mateixes revetles, els mateixos d.j. locals, el mateix sopar amb la gent dels pobles agermanats, les mateixes festes del Colomer, els cotxes de radiocontrol, el playback, la desfilada de moda, la vesprada esportiva d'spinning, els torneigs de futbol... i poca cosa més digne de destacar. Un seguit d'actes de poca rellevància per omplir molts de dies.
L'Ajuntament dóna la impressió que ha deixat les festes en mans de les associacions i del Colomer -un negoci privat- i s'ha estalviat doblers, feina i diversió per a una part del poble.
Estic segur que la intenció és bona i les justificacions també: la processó costa molts de doblers, -sembla que ara tothom vol cobrar- els bons espectacles són cars, hi ha moltes necessitats que cobrir més importants que les festes, tenim altres nuclis de població que també volen fer festa; tot raons de pes per defensar una postura. No estaria malament però que qualcú, amb poder de decisió i que pugui disposar del pressupost -la comissió de festes òbviament no el maneja- miràs de posar un poc d'imaginació a les festes, com fan altres municipis amb manco recursos que el nostre, i oferir quelcom que enganxi la gent.
Si llevam la processó no trobam altre acte que pugui atreure la gent de forma mutitudinària, si no és a les revetles del divendres i dissabte de la Beata, amb molta gent de fora del poble, que alguns anys han propiciat el botellot i molèsties pels ciutadans..
No voldria que aquest escrit s'interpreti com una crítica, és sols una reflexió sobre les nostres festes que, per altra banda, potser agradin a molta gent, per a gusts, colors.